Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Město Dobříš – rekonstrukce ulice Husova
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 10:00
Obnova umělého povrchu fotbalového hřiště Dobříš
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 12.06.2023 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříše – 1. etapa – 2. výzva
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2023 24.05.2023 13:00
Mobilní hlasové a datové služby elektronické komunikace Dobříš 2023+
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2023 02.05.2023 11:00
Vybudování pumptrackového hřiště Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2023 02.05.2023 09:00
Dobříš – Pořízení kompostérů k bytovým a rodinným domům
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 20.03.2023 13:00
Dobříš – Pořízení plastových nádob na tříděný odpad k bytovým a rodinným domům
podlimitní Zadáno 08.03.2023 29.03.2023 13:00
Rekonstrukce ul. Levandulová + Obnova povrchu ul. Šeříková
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 06.03.2023 10:00
Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čs. armády
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2022 10.10.2022 10:10
Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2022 29.09.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 18.08.2022 18.08.2022 13:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
podlimitní Zadáno 18.08.2022 18.08.2022 13:00
Přírodní stezka údolím Trnovského potoka v Dobříši
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 22.08.2022 10:00
Dobříš - Zajištění správy elektronických certifikátů vzdálenou formou – vzdálené podepisování a pečetění
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 10:00
Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš č.p. 38
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 07.05.2022 13:00
Oprava povrchu v ul. Přemyslova 2022, Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2022 15.04.2022 15:04
Oprava střechy zimního stadionu – III. etapa – střecha nad technologií
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 23.02.2022 11:15
1. ZŠ Dobříš - oprava severní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 23.02.2022 10:00
Upgrade datové sítě a posílení kybernetické bezpečnosti 2. ZŠ Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 24.01.2022 10:00
Zvýšení odolnosti technologického centra obce vůči kybernetickým hrozbám
podlimitní Zadáno 22.09.2021 18.10.2021 10:00
Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
podlimitní Zadáno 22.09.2021 19.10.2021 10:00
Oprava oplocení třídírny odpadu Svaté Pole
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 03.08.2021 11:00
Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 28.06.2021 08:00
Dobříš – stavební úpravy komunikace v ulici Březová
podlimitní Zadáno 16.06.2021 01.07.2021 10:00
1.ZŠ Dobříš – Oprava západní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 17.06.2021 10:00
Oprava střech zimního stadionu Dobříš- SO-01 Objekt šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 10:00
Dodávka kompostérů v rámci projektu Dobříš – předcházení vzniku odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 25.03.2021 13:00
Zpracování Změny č. 3 územního plánu Dobříš - opakované
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 30.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016