Veřejná zakázka: Dodávka tepla a TUV do objektů vlastněných Městem Dobříš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 325
Systémové číslo: P24V00000046
Spisová značka: MDOB/6698/2024/MR
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-026152
Datum zahájení: 07.06.2024
Žádost o účast podat do: 02.08.2024 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka tepla a TUV do objektů vlastněných Městem Dobříš
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zejména:
a) Modernizace systému zásobování teplem do objektů vlastněných Městem Dobříš
b) Provozování systému zásobování teplem do objektů vlastněných Městem Dobříš

Vzhledem k technologickému vývoji v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických a teplárenských zdrojů, inteligentních řídicích systémů a k postupující decentralizaci výroby, dospěl zadavatel k názoru, že je vhodný čas ověřit možnosti jiného přístupu k zásobování tepelnou energií.

Mezi hlavní cíle řadí zadavatel:
• dlouhodobou cenovou stabilitu,
• eliminaci nečekaných cenových výkyvů způsobených nepredikovatelnými změnami cen energetických komodit,
• posílení lokální výroby z obnovitelných zdrojů,
• dlouhodobě rozvíjitelné řešení, které bude možné modulárně modernizovat a umožní tak reagovat na technologický vývoj,
• zajištění spolehlivosti dodávek,
• snížení provozních nákladů na službu,
• snížení uhlíkové stopy při výrobě a dodávce tepla a TUV,
• všechny výše uvedené cíle musí být naplněny bez negativního dopadu na komfort zákazníka z pohledu dodávky tepla a TUV.

Z pohledu zadavatele se jedná o strategické rozhodnutí, jehož výsledkem by mělo být uzavření dlouhodobé smlouvy s dodavatelem služeb, která umožní realizaci výše uvedených cílů, bude provozně udržitelná i z pohledu poskytovatele služeb a zajistí průběžnou modernizaci soustavy.

Obecná představa zadavatele o předmětu plnění veřejné zakázky je dále obsažena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: řízení se soutěžním dialogem
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy