Veřejná zakázka: Oprava povrchu v ul. Nová, Dobříš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 328
Systémové číslo: P24V00000049
Spisová značka: MDOB/6810/2024/OSM
Datum zahájení: 19.06.2024
Nabídku podat do: 03.07.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava povrchu v ul. Nová, Dobříš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o obnovu místní komunikace vedenou v pasportu místních komunikací jako komunikace III. třídy č.48 c v ulici Nová, v úseku mezi křižovatkami ulic Čsl. Armády a Přemyslova a dále mezi Přemyslovou a koncem pozemku 1112/34, včetně chodníku a sjezdů.
Obnova úseku na pozemku 1086/43 nebude prováděna z důvodu právních sporů ohledně kanalizace v tomto úseku, dojde pouze k úpravě napojení povrchů a obrubníků obnovovaného úseku.
Stávající asfaltový povrch komunikace vykazuje řadu nerovností a prosedů včetně povrchových znaků inženýrských sítí (poklopy, uliční vpusti, šoupata). V řešeném úseku byla provedena v roce 2022 obnova stávajícího vodovodního řadu a kanalizace včetně přípojek a z tohoto důvodu byly provedeny příčné i podélné překopy komunikace.
Bude provedena obnova této komunikace, kde v místě výkopů bude provedena celková obnova konstrukčních vrstev vozovky a v celé šířce pak provedena oprava obrusné a ložné vrstvy včetně výškového urovnání žulových obrub.
Šířkové parametry vozovky se nemění. Jelikož se z větší části nezasahuje do stávajících obrub, jsou zachovány i podélné a příčné skony komunikace tak, aby nedocházelo ke zmenšení konstrukce vozovky a zároveň byla zachována min. výška nášlapu na parkové kamenné obrubě mezi komunikací a zeleným pásem 0,08 m.
Odtokové poměry se v řešeném území nezmění, a proto se do odvodnění nezasahuje. Lokálně dojde k úpravě stávajících uličních vpustí, které jsou nyní odsazeny cca 0,5 m od obruby. Uliční vpusti budou přisazeny k obrubám. Budou doplněny dvě nové uliční vpusti.
Celková délka úpravy obou úseků činí 102+56 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR IV. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 234 459 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy