Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čs. armády

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 143
Systémové číslo: P22V00000039
Spisová značka: MDOB/15042/2022/OT
Datum zahájení: 29.09.2022
Nabídku podat do: 10.10.2022 10:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čs. armády
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší úpravu přilehlých ploch podél komunikace Žižkova a ČS. armády a většinou na stávajících zpevněných plochách.
Uvedená stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkové zóně. Nenachází se ani na pozemcích, které jsou v památkově chráněném území. Uvedená stavba bude vyhovo-vat obecně technickým požadavkům na výstavbu.
Jelikož se jedná intravilánovou stavbu, kde v současnosti jsou chodníky, je zde pohyb chodců řešen. Dochází, však pouze k úpravě částí chodníků kde jsou navrženy prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Je to zejména v mís-tech křižující komunikace.
Plocha upravovaných zpevněných ploch činí cca 650 m2
Plocha upravovaných okolních ploch zeleně cca 180 m2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR IV. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 136 626 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky