Veřejné zakázky města Dobříš

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Dobříš.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC – DPS Dobříš
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2024 14.03.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříše – 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 21.03.2024 10:00
Dobříš – Chlazení sportovní haly
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 13.03.2024 10:00
Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 13.03.2024 09:00
všechny zakázky