Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střech zimního stadionu Dobříš- SO-01 Objekt šaten
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 14.05.2021 10:00
Poptávka po auditu a analýze prostředí ICT 2. ZŠ Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 07.05.2021 13:00
Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu města Dobříše II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 08.04.2021 19:00
Dodávka kompostérů v rámci projektu Dobříš – předcházení vzniku odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 25.03.2021 13:00
Nové tiskové multifunkční zařízení - stavební odbor
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 26.02.2021 13:00
Stavební úpravy objektu „Větrník“
podlimitní Zadáno 21.10.2020 21.12.2020 13:00
Dobříš, ulice U Slávie – stavební úpravy
podlimitní Zadáno 21.08.2020 03.09.2020 11:00
Zpracování Změny č. 3 územního plánu Dobříš - opakované
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 30.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016