Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Město Dobříš – Rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody – cyklo Dobříš - I. etapa"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2024 01.07.2024 09:00
Revitalizace dvora ZŠ Lidická v Dobříši
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2024 01.07.2024 10:00
Oprava povrchu v ul. Nová, Dobříš
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2024 03.07.2024 13:00
Lipíže - Regenerace stávajících zdrojů L5 a L6
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2024 01.07.2024 11:00
Bezpečnost datového centra města Dobříš – nové vyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 22.07.2024 10:00
Dodávka tepla a TUV do objektů vlastněných Městem Dobříš
nadlimitní Prokazování kvalifikace 07.06.2024 02.08.2024 12:00
Vybudování přístřešku na kola II., ul. Školní – město Dobříš
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2024 15.05.2024 10:00
Rekonstrukce středního traktu 2.NP - 5. MŠ Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 04.04.2024 09:00
Rekonstrukce místnosti s vanou a úpravou WC – DPS Dobříš
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 14.03.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříše – 2. etapa
nadlimitní Vyhodnoceno 20.02.2024 21.03.2024 13:00
Dobříš – Chlazení sportovní haly
podlimitní Zadáno 15.02.2024 13.03.2024 10:00
Rekonstrukce chodníku v Hostomické ulici (II/114)
podlimitní Zadáno 14.02.2024 15.03.2024 09:00
Dodávka a instalace fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti pro objekty sportovní hala a ČOV
nadlimitní Zadáno 14.07.2023 16.08.2023 10:00
Mobilní hlasové a datové služby elektronické komunikace Dobříš 2023+
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2023 02.05.2023 11:00
Dobříš – Pořízení kompostérů k bytovým a rodinným domům
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 20.03.2023 13:00
Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čs. armády
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2022 10.10.2022 10:10
Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2022 29.09.2022 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 18.08.2022 18.08.2022 13:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023
podlimitní Zadáno 18.08.2022 18.08.2022 13:00
Dobříš - Zajištění správy elektronických certifikátů vzdálenou formou – vzdálené podepisování a pečetění
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 20.06.2022 10:00
Zvýšení odolnosti technologického centra obce vůči kybernetickým hrozbám
podlimitní Zadáno 22.09.2021 18.10.2021 10:00
Oprava oplocení třídírny odpadu Svaté Pole
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 03.08.2021 11:00
Oprava střech zimního stadionu Dobříš- SO-01 Objekt šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 10:00
Zpracování Změny č. 3 územního plánu Dobříš - opakované
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 30.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016