Veřejná zakázka: Oprava oplocení třídírny odpadu Svaté Pole

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 84
Systémové číslo: P21V00000037
Spisová značka: MDOB/7067/2021/OT
Datum zahájení: 22.07.2021
Nabídku podat do: 03.08.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava oplocení třídírny odpadu Svaté Pole
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Areál třídírny odpadu se nachází na pozemcích par. č. 310/1, par. č. 311/1, par. č. 311/5, par. č. 313, par. č. 320/5, vše v k. ú. Svaté Pole, okres Příbram, a par. č. 548/4, a par. č. 548/3, vše v k. ú. Daleké Dušníky, okres. Příbram. Areál třídírny odpadu Svaté Pole u Dobříše je z velké části neoplocený, v severní části areálu se nachází staré nevyhovující a nefunkční oplocení tvořené Zn pletivem, z velké části poškozené a prorostlé náletovými dřevinami.

Oplocení a jeho prvky budou dodány včetně veškerého spojového materiálu, napínacích drátů, atd. Rohové a koncové sloupky budou opatřeny vzpěrami dle TP výrobce. V místech, kde dochází k poklesu terénu (svahování) a oplocení jej bude muset vyrovnávat, bude svah eliminován provedením odskoku jednotlivých plotových polí.
Hlavní vstup do areálu třídírny odpadu je v současnosti osazen pojezdovou bránou, která zůstane zachována a nové oplocení na tuto bránu bude navazovat.
Veškeré práce musí být prováděny podle platných technologických předpisů a požadavků, dle platných norem a při dodržování pravidel bezpečnosti práce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky