Veřejná zakázka: Dobříš – Pořízení plastových nádob na tříděný odpad k bytovým a rodinným domům

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 200
Systémové číslo: P23V00000020
Spisová značka: MDOB/2486/2023/OT
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.03.2023
Nabídku podat do: 29.03.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dobříš – Pořízení plastových nádob na tříděný odpad k bytovým a rodinným domům
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 55 ks plastových ná-dob o velikosti 1 100 l na sběr separovaných odpadů (papír) se zámkem a klíčem, 65 ks plastových nádob o velikosti 1 100 l na sběr separovaných odpadů (plasty, nápojový karton, kovy) se zámkem a klíčem k bytovým domům a dále 500 ks plasto-vých nádob o velikosti 240 l na sběr separovaných odpadů (papír), 500 ks plastových nádob o velikosti 240 l na sběr sepa-rovaných odpadů (plasty, nápojový karton, kovy). Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 3 této výzvy a za-dávací dokumentace.

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní fir-my, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, prů-myslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, za-davatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativ-ně a technicky obdobné plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 041 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky