Profil zadavatele: Město Dobříš

  • Název: Město Dobříš
  • IČO: 00242098
  • Adresa:
    Mírové náměstí 119
    26301 Dobříš
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestodobris.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00242098

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení odolnosti technologického centra obce vůči kybernetickým hrozbám
podlimitní Zadáno 22.09.2021 18.10.2021 10:00
Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši
podlimitní Vyhodnoceno 22.09.2021 19.10.2021 10:00
Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu města Dobříše III
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2021 24.09.2021 13:00
Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 2. MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 09.08.2021 10:00
Oprava oplocení třídírny odpadu Svaté Pole
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 03.08.2021 11:00
Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 28.06.2021 08:00
Dobříš – stavební úpravy komunikace v ulici Březová
podlimitní Zadáno 16.06.2021 01.07.2021 10:00
1.ZŠ Dobříš – Oprava západní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 17.06.2021 10:00
Oprava střech zimního stadionu Dobříš- SO-01 Objekt šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 10:00
Dodávka kompostérů v rámci projektu Dobříš – předcházení vzniku odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 25.03.2021 13:00
Stavební úpravy objektu „Větrník“
podlimitní Zadáno 21.10.2020 21.12.2020 13:00
Dobříš, ulice U Slávie – stavební úpravy
podlimitní Zadáno 21.08.2020 03.09.2020 11:00
Zpracování Změny č. 3 územního plánu Dobříš - opakované
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 30.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016