Veřejná zakázka: Dodávka kompostérů v rámci projektu Dobříš – předcházení vzniku odpadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 53
Systémové číslo: P21V00000006
Spisová značka: MDOB/1163/2021/OT
Datum zahájení: 10.03.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka kompostérů v rámci projektu Dobříš – předcházení vzniku odpadů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 496 ks kompostérů dle specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013177.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR IV. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 861 984 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky