Veřejné zakázky města Dobříš

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Dobříš.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Město Dobříš – rekonstrukce ulice Husova
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 10:00
Obnova umělého povrchu fotbalového hřiště Dobříš
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 12.06.2023 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříše – 1. etapa – 2. výzva
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2023 24.05.2023 13:00
Mobilní hlasové a datové služby elektronické komunikace Dobříš 2023+
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2023 02.05.2023 11:00
všechny zakázky