Veřejné zakázky města Dobříš

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Dobříš.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Město Dobříš – Rekonstrukce ul. U Pivovaru a ul. Part. Svobody – cyklo Dobříš - I. etapa"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2024 01.07.2024 09:00
Revitalizace dvora ZŠ Lidická v Dobříši
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2024 01.07.2024 10:00
Oprava povrchu v ul. Nová, Dobříš
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.06.2024 03.07.2024 13:00
Bezpečnost datového centra města Dobříš – nové vyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2024 22.07.2024 10:00
Dodávka tepla a TUV do objektů vlastněných Městem Dobříš
nadlimitní Prokazování kvalifikace 07.06.2024 02.08.2024 12:00
Vybudování přístřešku na kola II., ul. Školní – město Dobříš
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2024 15.05.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříše – 2. etapa
nadlimitní Vyhodnoceno 20.02.2024 21.03.2024 13:00
všechny zakázky