Veřejná zakázka: Oprava povrchu v ul. Přemyslova, Dobříš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 94
Systémové číslo: P21V00000047
Spisová značka: MDOB/9040/2021/OT
Datum zahájení: 22.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava povrchu v ul. Přemyslova, Dobříš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem „Oprava povrchu v ul. Přemyslova, Dobříš“, projekčně zpracované Ing. Janem Dudíkem. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.
2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR IV. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 270 235 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků