Veřejná zakázka: Přírodní stezka údolím Trnovského potoka v Dobříši

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 144
Systémové číslo: P22V00000040
Spisová značka: MDOB/16666/2022/OT
Datum zahájení: 04.08.2022
Nabídku podat do: 22.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přírodní stezka údolím Trnovského potoka v Dobříši
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodní stezky v údolí Trnovského potoka dle zpracované projektové doku-mentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracované Ing. Ja-nem Dudíkem, ČKAIT0101964. Stezka bude v délce 170 m řešena povalovými chodníky. Podpory chodníků budou po 3,0 m, šířka chodníku je 1,5 m. Trnovský potok bude překonán stávající lávkou, Za lávkou bude zpevněn břeh potoka v délce 7 m haťováním a dosypán k úrovni stávajícího terénu.
Vyšlapaná stezka skrz les bude v délce 27 m opravena – dosy-pány výmoly a prořezány větve zasahující do stezky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR IV. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 790 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky