Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MDOB 70676/2022/OppZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce Okružní ulice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Řešené území se nachází v obytné oblasti v severní části města zvané Malá Strana. V této oblasti je systém pravoúhlých ulic, z nichž většina již prošla rekonstrukcí vodovodu, kanalizace i zpevněných ploch. Okružní ulice leží na okraji tohoto území. Na rozdíl od okolních ulic má Okružní ulice uliční prostor šířky pouze kolem 8,0 m.
Rekonstrukce zahrnuje celou Okružní ulici mezi ulicemi Plk. B. Petroviče a Bořivojova, Zborovská, Na Kole a Werichova. V řešeném úseku se nachází křižovatka s ulicí Bořivojova, která již byla v minulosti rekonstruována. V současnosti je ulice s rozbitým asfaltovým povrchem. Povrch je převážně v nevyhovujícím stavu, odvodnění je řešeno uličními vpustmi. Ulice je využívána jako obytná s parkováním vozidel rezidentů. V ulici se nachází výrobní objekt čp. 464, který má na svém pozemku cca 8 stání kolmých k vozovce. V ulici není plnohodnotný chodník, prostor mezi vozovkou a oplocením je místy zpevněn.
V ulici se nachází více domů s garáží pod úrovní vozovky.
Celková délka úpravy činí 434 m.
Místo plnění: Příbram
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.07.2022 10:07
Datum zahájení: 30.06.2022 17:25
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: