Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MDOB 36361/2022/Opp
ID ve SpSl MDOBX00RQ55GZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš č.p. 38
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Vysvětlení č. 3 mění termín pro podání nabídek a přílohy č. 1 - 6
Vysvětlení č. 1 a 2

Úprava hlavních rozvodů vody ve Středisku zdraví Dobříš čp. 38 dle DPS – Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp. 38, zpracované Ing. Alešem Kořínkem, ČKAIT 0008802 z 03/2022.

Dne 21.04.2022 od 10.00 Prohlídka místa plnění, sraz před budovou polikliniky.
Místo plnění: Příbram
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR IV. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.05.2022 13:00
Datum zahájení: 14.04.2022 13:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: