Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dobříš – stavební úpravy komunikace v ulici Březová
Odesílatel Petr Oplíštil
Organizace odesílatele Město Dobříš [IČO: 00242098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2021 13:34:29
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

zadavatel k vzneseným dotazům sděluje:
K bodu 1) - IGP přikládáme přílohou

K bodu 2) - zadavatel diagnostiku stávajícího asfaltového souvrství ke stanovení jeho mocnosti dle kritérií vyhlášky č.130/2019 Sb. nepředloží.

K bodu 3) Účastník vyplní VV dle předložených položek, které zachycují oba způsoby odstranění asfaltových vrstev.


Přílohy
- IGP-vsak Dobříš Březová ulice.pdf (4.33 MB)

Původní zpráva

Datum 28.06.2021 05:57:55
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1) Předloží zadavatel IGP zmiňovaný v souhrnné zprávě?
2) Předloží zadavatel diagnostiku stávajícího asfaltového souvrství ke stanovení jeho mocnosti a dále nutnou k zatřídění znovuzískané asfaltové směsi dle kritérií vyhlášky č.130/2019 Sb. tak, aby uchazeči mohli správně ocenit nakládání se získaným asfaltovým recyklátem?
3) Zdůvodní zadavatel rozdělení práce na odstranění stávajícího asfaltového krytu do položek č.5 Odstranění krytů strojně a č.10 Frézování, kdy z odstranění krytu strojně vznikají asfaltové kry jako odpad a z frézování znovuzískaná asfaltová směs, která v případě vyhovujícího zatřídění může být považována za vedlejší produkt?