Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dobříš – stavební úpravy komunikace v ulici Březová
Odesílatel Petr Oplíštil
Organizace odesílatele Město Dobříš [IČO: 00242098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2021 21:26:36
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1
V požadavcích na prokázání kvalifikace je v bodě 2) Profesní způsobilost napsáno, že máme předložit osvědčení o autorizaci - autorizovaný inženýre v oboru dopravní stavby, ale v bodě 3 a) je uvedeno, že stavbyvedoucí může mít jen Středoškolské vzdělání a míst osvědčení o autorizaci z toho vyplývá, že postačuje autorizovaný technik.

Odpověď č. 1
V bodě 3a) se jedná o písařskou chybu a SŠ je zde uvedeno mylně.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání.