Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení RELAX BOoX v Dobříši, přístřešek venkovní čítárny
Odesílatel Petr Oplíštil
Organizace odesílatele Město Dobříš [IČO: 00242098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2021 09:37:54
Číslo jednací ve SpSl MDOB 28282/2021/Opp
Předmět Předpokládaná hodnota není limitní ani důvodem k vyloučení

Zadavatel deklaruje, že předpokládaná hodnota je pouze informativní a její překročení při podání nabídky není důvodem k vyloučení.