Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení RELAX BOoX v Dobříši, přístřešek venkovní čítárny
Odesílatel Petr Oplíštil
Organizace odesílatele Město Dobříš [IČO: 00242098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2021 13:54:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky