Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova multifunkčních zařízení Dobříš 2022
Odesílatel Petr Oplíštil
Organizace odesílatele Město Dobříš [IČO: 00242098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.11.2022 10:34:21
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz s č. 1
1) Dle technické specifikace bod. č. 1 zadáváte 1 ks černobílé tiskárny, avšak v technické specifikaci udáváte
údaj kompletní podpora (Tiskárna + scanner), dále pak tisk/kopírování na papír o gramáži v minimálním
rozsahu 60 – 220 g/m2. Dle výzvu uvádíte údaj černobílá tiskárna, ale technická specifikace hovoří o
černobílé multifunkční tiskárně. Prosíme o upřesnění, zda požadujete černobílou či multifunkční tiskárnu
a případné upravení technické specifikace.

Odpověď číslo 1:
Jedná se o písařskou chybu. Bude to pouze tiskárna viz dnešní vysvětlení č. 1 https://zakazky.mestodobris.cz/contract_display_inbox_1383.html

Dotaz s č. 2
2) Dle technické specifikace bod. č. 2). požadujete hlavní zásobník na minimálně 2 x 500 listů nastavení
každého podavače na A3 formát. Akceptujete nastavení podavače na 2 x 500 listů rozdělením na 2
podavače o kapacitě 1 x 500 listů formátu A3 a podavač 1 x 500 listů formátu A4?


Odpověď číslo 2:
Jedná se o požadavek cílového stavu aby byl hlavní jeden výchozí zásobník na 500 listů (80g/m2) pro A4 a jeden hlavní výchozí zásobník na 500 listů (80g/m2) pro A3.