Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova multifunkčních zařízení Dobříš 2022
Odesílatel Petr Oplíštil
Organizace odesílatele Město Dobříš [IČO: 00242098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.11.2022 07:55:35
Číslo jednací ve SpSl MDOB 117551/2022/Opp
ID ve SpSl MDOBX00UHPOR
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě vznesených dotazů upřesňuje:

Rozsah gramáže pro všechny stroje je nově 60 – 205 g/m2.

U strojů 3) tři (3) kusy A4 černobílá multifunkce (SOC, OŽP a OSM) stačí automatický podavač na alespoň 80 listů A4 při gramáži 80 g/m2.

U stroje 1) A4 černobílá, jen rychlý tisk (účtárna) se předpokládá pouze tisk (slovo „scanner“ je písařská nepřesnost).

Obecně pro splnění parametrů stroje může dodavatel použít i kvalitativně lepší stroj (např. na A4 černobílou multifunkci může dodat barevnou A4 multifunkci kde bude vypnutý barevný tisk).

Pro důvěrný tisk je HDD nutný z důvodu potřeby uložení případných tisků i přes vypnutí stroje (tedy nestačí paměť RAM).

Vzhledem k povaze vysvětlení zadavatel nemění jiné části zadávací dokumentace a termín pro podání nabídek zůstává stejný.