Veřejná zakázka: Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu města Dobříše II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 63
Systémové číslo: P21V00000016
Spisová značka: MDOB/2860/2021/OT
Datum zahájení: 31.03.2021
Nabídku podat do: 08.04.2021 19:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu města Dobříše II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového automobilu vč. příslušenství a povinné výbavy k okamžitému použití.

Jedná se o opakovanou výzvu, protože nebyla podána žádná nabídka. Tato výzva pouze upřesňuje:

typ vozu MPV
předpokládaná hodnota není limitní, může být překročena
předpokládaný termín dodání vozidla je 30.09.2021
upravena technická specifikace vozidla a výbavy

Podpis smlouvy je vázaný na získání dotace (předpoklad červen 2021). Vítěz bude vybrán s podmínkou uzavření smlouvy až po přijetí dotace.

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 333 002 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy