Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu „Větrník“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36
Systémové číslo: P20V00000036
Spisová značka: MDOB/10095/2020/OT
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.10.2020
Nabídku podat do: 21.12.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu „Větrník“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu „VĚTRNÍK“. V současné době objekt slouží pro trvalé ubytování v malometrážních bytech. Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití objektu. Objekt bude i nadále sloužit pro trvalé bydlení. Objekt byl kolaudován jako ubytovna. Navrženými stavebními úpravami se mění na bytový objekt s převážně malometrážními byty.

Podkladem pro realizaci předmětu veřejné zakázky jsou následující dokumenty:
a) projektová dokumentace
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Dodavatel je povinen prostudovat si veškeré pokyny a podmínky stanovené zadavatelem za účelem vyjasnění případných nesrovnalostí či sporných ustanovení ještě před podáním své nabídky.
Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad veškeré podmínky a povinnosti uvedené v této zadávací dokumentaci včetně příloh.
Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky budou vyřazeny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 641 756 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dobříš
 • IČO: 00242098
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 119
  26301 Dobříš
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-007691

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestodobris.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky